ברגי פלדה
ראש משושה
הברגה (NC)אינצ'ית
דרגה 2

אורך מילימטרי

1/45/163/81/25/83/47/81"
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Shivrug LTD