טבעות קפיץ
A2 נירוסטה
DIN 127B

קוטר22.534
5681012

טבעות קפיץ פלדה
DIN 127B

קוטר22.534
567810
1214161820
2430
Shivrug LTD