אום משושה
A2 נירוסטה
הברגה מילימטרית

1.622.533.545
67810121416
18202224273036

אום משושה
A2 נירוסטה
הברגה מילימטרית
אבטחה ניילון

2.53456810
12141618202416
Shivrug LTD